Hiển thị 1–12 của 21 kết quả

Động cơ điện

Mô tơ 3 pha 45kw

Động cơ điện

Mô tơ 3 pha 75kw

Động cơ điện

Mô tơ 3 pha 110kw

Động cơ điện

Mô tơ 3 pha 132kw

Động cơ điện

Mô tơ 3 pha 200kw

Động cơ điện

Motor điện 3 pha 1.1kw

1.900.000 2.000.000 

Động cơ điện

Motor 3 pha 1.5kw

2.100.000 2.300.000 

Động cơ điện

Mô tơ 3 pha 2.2 kw

2.300.000 2.700.000 

Động cơ điện

Motor 3 pha 3kw

2.950.000 3.100.000 

Động cơ điện

Mô tơ 3 pha 4kw

3.500.000 3.800.000